Azərbaycan Texnologiya Universitetində Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans keçiriləcəkdir

     6-7 may 2024-cü il tarixində Azərbaycan Texnologiya Universitetində (ATU) Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyinə həsr olunmuş “Dördüncü sənaye inqilabı dövründə elm və texnologiyaların mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri” mövzusunda hibrid formatda Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans keçiriləcəkdir.

Konfransın bölmələri universitetin istiqamətlərinə müvafiq olaraq aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilib:

 • Qida mühəndisliyi və texnologiyaları
 • Süni intellekt, elektronika və informasiya texnologiyaları
 • Tekstil və yüngül sənaye
 • Dizaynda innovativ texnologiyalar
 • Maşınqayırma, nəqliyyat və logistika
 • Metallurgiya mühəndisliyi
 • Rəqəmsal iqtisadiyyat və idarəetmə
 • Turizm sənayesinin təşkili
 • Ətraf mühit, təhlükəsizlik və dayanıqlı inkişaf
 • Fundamental elmlər və innovativ texnologiyalar
 • Multikultural təhsildə innovativ texnologiyalar

 

Konfrans materialları aşağıdakı tələblərə uyğun olaraq hazırlanmalıdır:

 • Konfrans materialları Azərbaycan, Rus və ya İngilis dillərində qəbul olunur;
 • Mətn “Microsoft Word for Windows” redaktorunda Arial şriftilə (hərflərin ölçüsü-12 pt, interval-1,5, abzas-1,25), boş sahələrin ölçüləri soldan-25 mm, sağdan-15 mm, yuxarı və aşağıdan 20 mm olmaqla, A4 formatlı standarta (210×297 mm) uyğun hazırlanmalıdır;
 • Məruzənin mətni 3 səhifəyə qədər olmalıdır;
 • Mətnin əvvəlində ortadan materialın mövzusu, onun altında tədqiqatçıların adı və soyadı, müəssisənin adı, müəlliflərin elektron poçt ünvanı yazılır (hər biri qalın şrift ilə);

Konfrans materialında istifadə edilmiş elmi ədəbiyyata istinad və mənbələr aşağıdakı qaydada göstərilir:

 • Ədəbiyyət siyahısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tələbləri əsasında göstərilir;
 • Ədəbiyyat siyahısı mətnin sonunda əlifba sırası ilə verilir;
 • İstinad olunan ədəbiyyat nəşr olunduğu dildə verilir;
 • Ədəbiyyat siyahısında son 5-10 ilin elmi məqalələrinə, monoqrafiyalarına üstünlük verilməlidir;
 • İstinad olunan ədəbiyyatın nömrəsi mətnin içində kvadrat mörtərizədə göstərilir.
 • Ən azı bir xarici ədəbiyyata istinad arzuolunandır.
 • Konfrans materialının sonunda xülasə verilir (Azərbaycan dilində yazılmış materiala İngilis və Rus dillərində, Rus dilində yazılmış materiala İngilis dilində). İngilis dilində yazılmış konfrans materialının xülasəyə ehtiyacı yoxdur. Müəllifin gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi xülasədə yığcam şəkildə öz əksini tapmalıdır. Xülasələr elmi və qrammatik baxımdan ciddi redaktə olunmalıdır. Hər bir xülasədə materialın, müəllifin və müəssisənin adı yuxarıda qeyd olunan qaydada göstərilməlidir.
 • Konfransın redaksiya heyətinə təqdim olunan materialın orjinallığı 85 %-dən az olmamalıdır.
 • Konfrans materialları konkret və konfransın mövzusuna uyğun olmadıqda, yuxarıda qeyd olunan tələbləri ödəmədikdə Təşkilat komitəsi tərəfindən qəbul edilmir və bu barədə müəlliflərə məlumat verilmir.
 • Məruzə üçün qəbul edilən tezis haqqında məlumat müəlliflərə konfransa 3 gün qalmışa qədər (son tarix 3 may) göndərilir.
 • Konfransda çıxış edən hər bir tədqiqatçıya sertifikat verilir. Dinlənilmiş məruzələrdən nəşr üçün yararlısı sədr və həmsədrlər tərəfindən müəyyən edilib protokollaşdırılır. Protokol Təşkilat komitəsinə təqdim olunur.
 • Konfrans materialları 20 gün ərzində (mayın 27-ə qədər) PDF formatında universitetin rəsmi saytında yerləşdirilir.

 

Konfransda iştirak ATU və xarici ölkələri təmsil edən əməkdaşlar, gənc tədqiqatçılar (doktorant, dissertant və magistrantlar) üçün ödənişsizdir. Digər iştirakçıların məruzə materialının hər səhifəsi üçün 5 manat nəzərdə tutulur. Konfrans materialları ödəniş qəbzi ilə birgə təqdim olunmalıdır.

 

Ödəniş üçün tələb olunan rekvizitlər aşağıdakılardır:

 

AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ MMC

VÖEN: 2300343181

H/H: AZ39AIIB38060019440135272127

Bankın adı:  “Kapitalbank” ASC Gəncə filialı

Bankın kodu:  200275

VÖEN:  9900003611

Müxbir hesab:  AZ37NABZ01350100000000001944

S.W.I.F.T. BİK: AIIBAZ2X

 • Konfrans materialları 15 aprel 2024-cü ildən gec olmayaraqconference@atu.edu.az elektron poçt ünvanına göndərilməlidir.

Ünvan: Gəncə ş. AZ2011 Şah İsmayıl Xətai prospekti 103
Tel: (022) 257 00 46
e-mail: conference@atu.edu.az